12 maja odbyło się ostatnie już, czwarte spotkanie energetycznej narady obywatelskiej w Starogardzie Gdańskim. Mieszkańcy wypracowali łącznie 7 rekomendacji związanych z obniżaniem niskiej emisji w mieście.

Rozmowy z ekspertami, wymiana doświadczeń z przedstawicielką Urzędu Miasta Kościerzyny oraz intensywne dyskusje prowadzone podczas poprzednich spotkań, zainspirowały uczestników narady do szczegółowego opracowania zestawu 7 propozycji działań, które mogą rozwiązać lokalne problemy i przyczynić się do rozwoju miasta:

  1. Miasto naszym wspólnym domem, czyli pomysły na to jak tworzyć lokalną tożsamość.
  2. Edukacja ekologiczna dla wszystkich, aby budować energooszczędnie i oddychać czystym powietrzem.
  3. Rozbudowa sieci ciepłowniczej w mieście jako sposób  na likwidację tzw. „niskiej emisji”.
  4. Ograniczenie ruchu drogowego w mieście służące poprawie jakości życia mieszkańców.
  5. Promowanie ruchu pieszego i rowerowego – pomysły na promocję zdrowego stylu życia w mieście.
  6. Budowa spójnej polityki przestrzennej,  czyli  pomysły na partycypację społeczną – współpracę urzędu miasta , organizacji pozarządowych i obywateli  w planowaniu.
  7. Motywowanie do działań obniżających emisję czyli bank pomysłów na szeroko zakrojone działania służące poprawie czystości powietrza w mieście.

Mieszkańcy, którzy nie uczestniczyli w spotkaniach narady obywatelskiej też będą mieli okazję wypowiedzieć się o ważnych sprawach w swoim mieście.

W tym celu, w dniu 16 czerwca o godzinie 18.00 w Starogardzkim Centrum Kultury odbędzie się wysłuchanie publiczne. To spotkanie dla wszystkich osób, które chciałyby dołączyć do rekomendacji własne uwagi oraz wybrać najważniejsze, najbardziej aktualne i priorytetowe dla nich zagadnienia.

Uzupełnione przez mieszkańców rekomendacje zostaną następnie przekazane na ręce Burmistrza i Radnych, aby mogły być włączone w lokalną politykę energetyczną.