Pierwsze spotkanie energetycznej narady obywatelskiej w mieście Starogard Gdański odbyło się 3 marca 2015 roku w Urzędzie Miasta.

Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele Urzędu Miasta, instytucji związanych z urzędem i innych funkcjonujących w mieście, a także lokalni przedsiębiorcy – w sumie 16 osób

Na wstępie przedstawiono założenia projektu oraz ideę metody pracy jaką jest narada obywatelska, a także konteksty energetyczny i społeczny w gminie.

Następnie podczas wspólnej dyskusji wyłoniono najistotniejsze zagadnienia związane z energetyką w mieście, które starano się dokładniej poznać podczas pracy w grupach. Po prezentacji wyników tej pracy, w wyniku głosowania wybrano temat przewodni, w ramach którego podczas kolejnych spotkań będą wypracowywane rekomendacje.

Wybrany temat debaty energetycznej to: Niska emisja a zanieczyszczenie powietrza w mieście – różnorodne drogi poprawy sytuacji: wymiana pieców, edukacja, kontrola społeczna/obywatelska i urzędowa.

Powodzenia na kolejnych spotkaniach!