Za nami III spotkanie w ramach energetycznej narady obywatelskiej w gminie Kaliska – odbyło się 15 kwietnia br., tradycyjnie w sali GOKu.

Razem z uczestnikami narady mieliśmy przyjemność gościć w naszym gronie Sławomira Janickiego, wójta gminy Kaliska, który otworzył spotkanie potwierdzając jak istotne jest zaangażowanie mieszkańców i ich wspólna praca, a także zapewnił, że wypracowane rekomendacje zostaną wykorzystane w planowaniu energetycznym gminy.

Drugim gościem zaproszonym na spotkanie był Tomasz Koprowiak, były, wieloletni wójt Kisielic – gminy samowystarczalnej energetycznie, która w ubiegłym roku zwyciężyła prestiżowy konkurs Unii Europejskiej w kategorii ManagEnergy Award (Zarządzanie Energią). Pan Tomasz opowiadał o swoich doświadczeniach związanych z realizacją inwestycji w OZE – na terenie gminy znajdują się 52 turbiny wiatrowe o łącznej mocy 94,5 MW, ciepłownia miejska zasilana biomasą – słomą, elektrociepłownia biogazowa z kiszonką kukurydzy jako wsadem fermentacyjnym, instalacje fotowoltaiczne. Odpowiadał również na liczne pytania mieszkańców – dotyczące zarówno źródeł finansowania inwestycji, barier formalno-prawnych oraz samych technologii.

Uczestnicy narady, zainspirowani prezentacją, opracowali wspólnie pierwszą rekomendację – dotyczącą oświetlenia ulicznego zasilanego z OZE. W grupach rozpoczęli również przygotowywanie kolejnych rekomendacji. Dopracowaniem ich zajmiemy się na kolejnym, ostatnim już spotkaniu narady obywatelskiej, które odbędzie się w pierwszym tygodniu maja.

Do zobaczenia!

ps. Prezentacja naszego gościa dostępna jest w zakładce „do pobrania”