W czwartek, 16 kwietnia br. w Sali Ślubów Urzędu Gminy w Zblewie miało miejsce trzecie spotkanie energetycznej narady obywatelskiej.

Obecny był na nim sekretarz gminy pełniący funkcję zastępcy wójta, pan Daniel Szpręga, który otworzył spotkanie potwierdzając, że dla władz gminy inwestycje w OZE są istotnym zagadnieniem oraz, że wypracowane wspólnie przez mieszkańców rekomendacje będą wykorzystane do planowania energetycznego w gminie.

Drugim zaproszonym gościem był pan Tomasz Koprowiak, były długoletni wójt Kisielic, gminy, która jako samowystarczalna energetycznie, w roku 2014 zdobyła nagrodę w konkursie Unii Europejskiej w kategorii ManagEnergy Award (Zarządzanie Energią). Pan Tomasz opowiadał o swoich doświadczeniach związanych z realizacją inwestycji w OZE – na terenie gminy znajdują się 52 turbiny wiatrowe o łącznej mocy 94,5 MW, ciepłownia miejska zasilana biomasą – słomą, elektrociepłownia biogazowa z kiszonką kukurydzy jako wsadem fermentacyjnym, instalacje fotowoltaiczne. Odpowiadał również na liczne pytania mieszkańców – dotyczące zarówno źródeł finansowania inwestycji, barier formalno-prawnych oraz samych technologii. (Prezentacja zaproszonego gościa jest dostępna w zakładce „do pobrania”).

Po prezentacji zaproszonego gościa, uczestnicy spotkania pracowali w grupach nad rekomendacjami. Pierwszą – zamiana oświetlenia publicznego na zasilane przez OZE, wspólnie omówiliśmy i dopracowaliśmy. Nad pozostałymi pracować będziemy jeszcze na kolejnym, ostatnim już spotkaniu energetycznej narady obywatelskiej w gminie Zblewo.

Do zobaczenia w pierwszym tygodniu maja!