Po raz drugi mieszkańcy gminy Kaliska zebrali się na energetyczną naradę 18 marca 2015 roku.

Teraz już wszyscy znali projekt i jego założenia, a także mieli pełną świadomość po co się spotykamy – byli świetnie przygotowani do dyskusji – okazało się, że temat inwestycji w OZE budzi wiele wątpliwości – czy to na pewno się opłaca i na ile jest korzystne?

Mieszkańcy pracując w grupach upewnili się, że temat wybrany podczas pierwszego spotkania nadal uważają za priorytetowy i w jego zakresie chcą przygotować rekomendacje dla władz gminy.

W ramach tematu „inwestycje w OZE” zostały wyłonione obszary, w ramach których na kolejnych spotkaniach dopracowywane będą konkretne rekomendacje. Zasygnalizowano m.in. potrzebę wykorzystania lokalnie dostępnej biomasy na potrzeby energetyczne, posiadania wiedzy na temat możliwości pozyskiwania poprzez gminę dotacji oraz dostępności środków finansowych dla mieszkańców, czy zwiększenia świadomości społecznej poprzez odpowiednią edukację. Postulowano również wymianę oświetlenia ulicznego na zasilane dzięki odnawialnym źródłom energii, doprowadzenie do 100% udziału OZE w obiektach użyteczności publicznej, czy przystosowanie domków wczasowych do wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Po wspólnej dyskusji ustalono, że warto byłoby porozmawiać z przedstawicielem gminy, o podobnej wielkości i charakterze, w której z sukcesem udało się przeprowadzić procesy inwestycyjne w zakresie instalacji OZE, dzięki czemu mieszkańcy mają wymierne korzyści.

Kolejne spotkanie już 15 kwietnia!