Mieszkańcy gminy Starogard Gdański uczestniczący w spotkaniach energetycznej narady obywatelskiej zaprezentowali rezultat swojej pracy podczas wysłuchania publicznego, które odbyło się 17 czerwca 2015 roku w Grodzisku Owidz. Spotkanie otworzył Zastępca Wójta Marek Kowalski.

W wysłuchaniu publicznym wzięło udział 44 mieszkańców gminy, w tym m.in. przedstawiciele urzędu, rady gminy, sołectw, organizacji społecznych. Po krótkim przywitaniu i wprowadzeniu, podczas którego przybliżono założenia projektu Włącz się oraz metody pracy jaką jest narada obywatelska zaprezentowane zostały społeczne rekomendacje. Przedstawili je uczestnicy cyklu czterech spotkań, które odbywały się w okresie od lutego do maja 2015 roku. Następnie, podczas swobodnej dyskusji, każdy z obecnych na wysłuchaniu mógł podzielić się swoimi wrażeniami, dodać coś do zaproponowanych działań lub uzyskać więcej informacji na ich temat.

W międzyczasie trwało głosowanie, w wyniku którego wybrano najistotniejsze dla mieszkańców problemy:

  1. Usprawnienie komunikacji z mieszkańcami
  2. Rozwój lokalnej turystyki
  3. Zatrzymanie młodych osób na wsi
  4. Aktywizacja i rozwój wsi
  5. Rozwój małych przedsiębiorstw
  6. Aktywizacja mieszkańców

Pełne rekomendacje znajdują się TUTAJ

Uszeregowane rekomendacje zostały przekazane na ręce Wice wójta, pana Marka Kowalskiego z nadzieją, że zostaną uwzględnione w polityce gminy.

Po części oficjalnej spotkania, korzystając wykorzystując tak dobrze rozpoczęty wieczór, uczestnicy wysłuchania przenieśli się na zewnątrz, gdzie przy ognisku wysłuchali koncertu Kapeli Kociewskiej. Było smacznie, klimatycznie i przede wszystkim wesoło 🙂

Dziękujemy za obecność!