21 kwietnia mieszkańcy Starogardu zebrali się w Urzędzie Miasta na trzecim spotkaniu narady obywatelskiej.

Spotkanie otworzył Przemysław Biesek-Talewski, zastępca burmistrza ds. techniczno-inwestycyjnych. W imieniu Urzędu Miasta wyraził radość z prowadzonych narad i potwierdził, że wypracowane przez mieszkańców rekomendacje będą brane pod uwagę w przyszłych dokumentach planistycznych i strategicznych.

Mieszkańcy zaprosili do udziału w spotkaniu przedstawicielkę Urzędu Miejskiego w Kościerzynie, mieście należącym do Porozumienia Burmistrzów. Pani Ewa Chmielewska, naczelnik tamtejszego wydziału rozwoju, opowiedziała o tym, jak Kościerzyna radzi sobie z problemem niskiej emisji – to był bowiem temat najbardziej interesujący dla mieszkańców Starogardu. Ponadto, uczestnicy spotkania dowiedzieli się na czym polega przygotowanie Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) oraz poznali inne działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej realizowane w Kościerzynie.

Prezentacja ekspertki była źródłem wielu inspiracji do pracy nad rekomendacjami społecznymi dla Starogardu – prezentacja jest dostępna w dziale „do pobrania”. W drugiej części spotkania mieszkańcy w grupach opracowali pierwsze propozycje działań. Opisane pomysły dotyczyły motywowania mieszkańców do działań obniżających niską emisję, budowania spójnej polityki przestrzennej oraz promowania ruchu pieszego i rowerowego w mieście. Prace nad rekomendacjami będą kontynuowane na kolejnym, ostatnim już spotkaniu narady w połowie maja.