Grupa mieszkańców, która zbierała się na cyklicznych comiesięcznych spotkaniach w GOKu w Kaliskach, trwających od lutego do maja tego roku, opracowała 7 rekomendacji społecznych, czyli oddolnych propozycji działań w zakresie lokalnej energetyki, a zwłaszcza rozwoju inwestycji w OZE.

Rekomendacje te dotyczą zwiększenia realizowanych inwestycji w odnawialne źródła energii na terenie gminy, zarówno w indywidualnych gospodarstwach domowych, jak i budynkach użyteczności publicznej, a także poszukiwania źródeł dofinansowania tego typu działań. Są propozycjami, które mogą rozwiązać lokalne problemy i przyczynić się do rozwoju gminy.

Opracowane zostały następujące tematy:

  • Budowa elektrowni na biomasę na terenie gminy wykorzystującej nadmiar drewna z okolicznych lasów i tartaku. Zapewnienie dostępu do nowego, czystego źródła ciepła i zachęcenie mieszkańców do odejścia od pieców węglowych w celu poprawy jakości powietrza w gminie.
  • Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej wszystkich mieszkańców gminy z naciskiem na promowanie przestrzegania prawa w zakresie spalania odpadów poprzez informowanie o możliwych konsekwencjach.
  • Oświetlenie uliczne zasilane energią ze źródeł odnawialnych, czyli wiatru i słońca z wykorzystaniem nowoczesnych lamp LED. Uniezależnienie od istniejącej sieci energetycznej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zmniejszenie wydatków gminy na energię.
  • Pozyskiwanie środków na inwestycje dla mieszkańców, aby indywidualnie można było zakładać instalacje OZE w gospodarstwach domowych. Większa skuteczność działania dzięki spójnym projektom w skali całej gminy.
  • Wsparcie dla gminnych inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE). Poprawa jakości życia, podniesienie atrakcyjności gminy oraz oszczędności finansowe dzięki możliwie największemu wykorzystaniu OZE w budynkach użyteczności publicznej.
  • Maksymalizacja produkcji i wykorzystania energii pozyskiwanej z OZE w obiektach publicznych. Obniżenie wydatków na energię i poprawa estetyki gminy dzięki nowoczesnym instalacjom.
  • Wprowadzanie innowacyjnych przyszłościowych rozwiązań z dziedziny energetyki. Wsparcie nowatorskich pomysłów, rozwój badań, testowanie prototypów. Nowoczesne instalacje energetyczne we wszystkich obiektach publicznych w Gminie.

Pełna treść rekomendacji dostępna w dziale „do pobrania”

Opracowane przez uczestników narady obywatelskiej propozycje działań zostaną przedstawione na tzw. wysłuchaniu publicznym, czyli spotkaniu przedstawicieli urzędu, organizacji społecznych, ale przede wszystkim wszystkich mieszkańców gminy, które odbędzie się 19.06.2015 o godz. 18.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach. Zapraszamy!