Na drugim spotkaniu energetycznej narady obywatelskiej „Włącz się Kociewie” 24 marca br. mieszkańcy Starogardu Gdańskiego wskazali tematy rekomendacji społecznych dla władz miasta.

Dyskusja toczyła się wokół problemu niskiej emisji, wybranego jako temat narady obywatelskiej na poprzednim spotkaniu. Mieszkańców niepokoi bowiem silne zanieczyszczenie powietrza w mieście. Jakie są jego przyczyny? Jak można ograniczyć jego skutki?

W naradzie uczestniczą mieszkańcy z różnych rejonów miasta, o rożnych stanowiskach i zainteresowaniach. Ta różnorodność wzbogaciła dyskusję i pozwoliła wypracować wiele pomysłów na kierunki działań zmierzających do zlikwidowania niskiej emisji w mieście.

Dużo uwagi poświęcono kwestiom transportowym (ograniczenie ruchu w centrum, rozbudowa sieci ścieżek rowerowych, ekologiczny transport publiczny). Rozważano też różne możliwości obniżenia kosztów ogrzewania, w tym rozbudowę sieci ciepłowniczej, wymianę kotłów i wsparcie dla najuboższych. Nie bez znaczenia był temat kontroli społecznej i motywowania do działań ograniczających emisje – mieszkańcy zwrócili uwagę, że wciąż niezbędne są szerokie działania edukacyjne. Zainteresowanie wzbudziło też nowoczesne budownictwo energooszczędne i pasywne oraz możliwość wykorzystania powierzchni dachów na zakładanie ogrodów.

Na kolejnych spotkaniach mieszkańcy będą pracowali już nad szczegółami konkretnych działań w wybranych obszarach. Wesprze ich w tym ekspert, specjalnie zaproszony na spotkanie w Starogardzie Gdańskim. Uczestnicy postanowili, że będzie to przedstawiciel innego miasta, które już wdraża interesujące rozwiązania zapobiegające niskiej emisji.