Grupa mieszkańców gminy Zblewo w okresie od lutego do maja 2015 roku zbierała się na cyklicznych spotkaniach energetycznej narady obywatelskiej. Podczas wysłuchania publicznego, które odbyło się 18 czerwca 2015 roku uczestnicy spotkania mieli okazję zaprezentować efekt swojej pracy całej społeczności gminy. Spotkanie otworzył Wójt Gminy, Artur Herold.

Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Kaliska, za co serdecznie dziękujemy, mieliśmy możliwość zorganizowania wysłuchania publicznego w budynku edukacyjnym Arboretum Wirty. W spotkaniu wzięła udział liczna grupa mieszkańców gminy – prawie 80 osób.

Po krótkiej prezentacji na temat założeń projektu i metody jaką jest narada obywatelska, trójka przedstawicieli grupy pracującej nad rekomendacjami przedstawiła oddolne propozycje działań w zakresie rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych gminie Zblewo.

Była też możliwość do dyskusji – każdy z uczestników spotkania mógł skomentować zaprezentowane rekomendacje, uzupełnić je o własne pomysły, dopytać o szczegóły. Następnie odbyło się głosowanie, podczas którego mieszkańcy, mając do dyspozycji po trzy głosy, wybrali najistotniejsze działania:

  1. Dywersyfikacja dostaw energii w gospodarstwach domowych (48)
  2. Wykorzystanie potencjału biomasy w gminie (41)
  3. Oświetlenie publiczne zasilane z OZE (37)
  4. Tańszy prąd w gminie – instalacje fotowoltaiczne (37)
  5. Kontrola społeczna PGN – nacisk na wykorzystanie OZE (10)
  6. Elektrownia wodna na Piesienicy, zagospodarowanie dawnych młynów (6)
  7. Stworzenie stanowiska doradcy/menedżera ds. energii w gminie (5)

Pełny opis rekomendacji można znaleźć TUTAJ

 Jak widać najistotniejsze dla mieszkańców są działania zwiększające udział instalacji OZE w gminie, a tym samym zwiększające bezpieczeństwo energetyczne i zmniejszające koszty energii.

Uszeregowane rekomendacje przekazane zostały na ręce Wójta, który zapewnił, że przedstawione kierunki działań są istotne i będą miały odzwierciedlenie w polityce energetycznej gminy. Potwierdził to również  Sekretarz Gminy, Daniel Szpręga, w swoim wystąpieniu kończącym spotkanie.

Po części oficjalnej były tańce przy ognisku podczas występu zespołu Czarnanuta:)

Dziękujemy za obecność i wspaniałą zabawę!