Dnia 24 lutego 2015 roku rozpoczęliśmy cykl czterech spotkań energetycznej narady obywatelskiej w gminie Zblewo.

Potwierdziły się nasze obserwacje ze styczniowych warsztatów, że Zblewiacy są świetnie zorganizowani. Do sali Gminnego Ośrodka Kultury przybyło 29 mieszkańców. Byli wśród nich przedstawiciele m.in. Urzędu Gminy, Radni, Sołtysi, przedsiębiorcy, rolnicy, osoby związane ze szkolnictwem.

Po wstępie podczas, którego przybliżyliśmy obecnym ideę projektu i metody pracy jaką jest narada obywatelska, a także kontekst energetyczny i społeczny gminy, rozpoczęliśmy najistotniejszą część spotkania – to mieszkańcy opowiadali o energetycznych problemach i nadziejach w gminie, a my ich słuchaliśmy. Były dyskusje, praca w grupach, prezentacje pomysłów, a nawet tańce;)

Rezultatem było ustalenie przez reprezentujących gminę uczestników tematu, dla którego na kolejnych spotkaniach będą wypracowywane rekomendacje. Okazało się, że mieszkańcy patrzą w przyszłość i stawiają na rozwój – a konkretnie rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych.

Powodzenia podczas kolejnych spotkań!