Zapraszamy na konferencję podsumowującą pracę nad Pilotażowym programem niskowęglowego rozwoju dla powiatu starogardzkiego (PPNR), które trwały równolegle z energetycznymi naradami obywatelskimi Włącz się Kociewie. Oba projekty, mimo że autonomiczne miały wspólne mianowniki – zakładały udział ekspertów, władz samorządowych oraz mieszkańców we wspólnych działaniach na rzecz niskowęglowego rozwoju powiatu starogardzkiego.

PPNR tworzony był  przez zespół ekspertów Instytutu na rzecz Ekorozwoju przy bliskiej współpracy z władzami samorządowymi powiatu i gmin, przedstawicielami mieszkańców, biznesu i organizacji pozarządowych. Prace nad nim trwały od września 2014 roku.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji „Zielone Kociewie – Program Niskowęglowego Rozwoju do roku 2030” zamykającej prace nad programem. Odbędzie się ona 30 czerwca 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 17, w godz. 10.00-15.00. W konferencji wezmą udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych ze Starostą Powiatu Starogardzkiego Leszkiem Burczykiem, wiceprezydentem Starogardu Gdańskiego Przemysławem Biesek-Talewskim oraz wójtami gmin powiatu na czele.

Do udziału w spotkaniu zachęcamy lokalnych liderów, przedsiębiorców, społeczników działających w organizacjach pozarządowych oraz wszystkich tych, którym nie jest obojętna przyszłość powiatu starogardzkiego.

Więcej informacji o Pilotażowym programie niskowęglowego rozwoju oraz o konferencji zamykającej prace nad nim mogą Państwo przeczytać na stronie www.ppnr.pl.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, w celu zapewnienia sobie udziału w Konferencji, niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej i przesłanie faksem pod numer 22 8510400 lub – najprościej i najszybciej – w wersji elektronicznej.

(link do formularza: http://goo.gl/forms/CSxuS6os3U).

Udział można zgłaszać również e-mailowo na adres: ppnr@ine-isd.org.pl lub telefonicznie 22 8510402, -03, -04.

Szczegółowe zaproszenie, program oraz formularz zgłoszenia dostępny pod poniższym linkiem:

zaproszenie + program + formularz zgłoszeniowy