Za nami ostatnie spotkanie w ramach projektu Włącz się Kociewie – odbyło się 16 lipca 2015 roku w sali Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim. Podsumowaliśmy energetyczne narady obywatelskie w czterech gminach, a ich uczestnicy wymienili się wrażeniami i doświadczeniami.

Na cykl energetycznych narad obywatelskich składały się cztery spotkania, na których zdiagnozowano główne problemy i oczekiwania dotyczące energetyki w gminie, wybrano jedno zagadnienia i wypracowano w tym temacie szereg rekomendacji społecznych. Te oddolne propozycje działań przedstawiono szerszej społeczności gminy podczas wysłuchań publicznych. Ostatnim krokiem była wspólna dyskusja pomiędzy uczestnikami narad we wszystkich czterech gminach biorących udział w projekcie – wymiana wrażeń, doświadczeń, pomysłów. Okazało się, że udział w naradach podziałał na mieszkańców pobudzająco i chcą dalej działać, rozmawiać, decydować.

Spotkanie dało również możliwość przybliżenia uczestnikom projektu „Włącz się Kociewie” Pilotażowego Programu Niskowęglowego Rozwoju (PPNR) dla powiatu starogardzkiego, opracowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele władz gmin: Miasto Starogard Gdański, Starogard Gdański, Kaliska i Zblewo oraz powiatu podpisali list intencyjny, w którym wyrażono „wolę współpracy w celu realizacji wspomnianych rekomendacji w sposób sprzyjający osiągnięciu celów PPNR Powiatu Starogardzkiego”.

Życzymy owocnej współpracy i mamy nadzieję, na kontynuację naszej współpracy przy kolejnych działaniach na rzecz Zielonego Kociewia:)

Dziękujemy wszystkim aktywnym uczestnikom projektu za współpracę,  przede wszystkim za wspaniale spędzony czas!