Czwarte – już ostatnie spotkanie energetycznej narady obywatelskiej w gminie Zblewo odbyło się 5 maja br. Skupiliśmy się na nim na dopracowaniu pozostałych rekomendacji, czyli oddolnych propozycji działań w kwestiach związanych z energetyką w gminie.

Uczestnicy spotkań jako zagadnienie, nad którym chcą pracować wybrali rozwój inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE). W tym temacie przygotowywali rekomendacje, które będą ich własnym wkładem w politykę energetyczną gminy.

Efektem pracy podczas cyklicznych spotkań energetycznej narady obywatelskiej jest 7 rekomendacji dotyczących następujących zagadnień:

  1. Stworzenie stanowiska doradcy/menażera ds. energii w gminie
  2. Oświetlenie publiczne zasilane z OZE
  3. Elektrownia wodna na Piesienicy, zagospodarowanie dawnych młynów
  4. Kontrola społeczna PGN – nacisk na wykorzystanie OZE
  5. Tańszy prąd w gminie – instalacja fotowoltaiczne
  6. Dywersyfikacja dostaw energii w gospodarstwach domowych
  7. Wykorzystanie potencjału biomasy w gminie

Kolejnym działaniem będzie wysłuchanie publiczne – czyli moment, kiedy cała społeczność gminy będzie mogła zapoznać się z pracą uczestniczącej w projekcie grupy i wziąć w niej udział. Osoby obecne na wysłuchaniu publicznym będą miały możliwość dodać swoje uwagi do opracowanych rekomendacji, a także wybrać te, które ich zdaniem są najważniejsze.

Następnie rekomendacje zostaną przekazane na ręce Wójta, tak aby mogły być włączone do lokalnej polityki energetycznej.

Serdecznie zapraszamy na wysłuchanie publiczne, które odbędzie się w czwartek 18 czerwca br. w Arboretum Wirty od godziny 18.00.