Podczas 4 spotkań energetycznej narady obywatelskiej, grupa mieszkańców miasta Starogard Gdański przygotowała szereg społecznych rekomendacji, czyli propozycji działań w zakresie lokalnej energetyki, a przede wszystkim radzenia sobie z problemem tzw. „niskiej emisji”.

Rekomendacje, które zostały opracowane w czasie spotkań w Urzędzie Miasta dotyczą działań obniżających niską emisję, budowania spójnej polityki przestrzennej oraz promowania ruchu pieszego i rowerowego w mieście – są propozycjami, które mogą rozwiązać lokalne problemy lub przyczynić się do rozwoju gminy.

Opracowane zostały następujące tematy:

  • Promowanie ruchu pieszego i rowerowego w mieście w celu ograniczenia emisji z transportu. Tworzenie ścieżek rowerowych i zielonych przestrzeni publicznych, modernizacja i przedłużanie chodników, akcje edukacyjne dla mieszkańców, głównie kierowców, estetyzacja ciągów pieszych i budowa systemu wypożyczalni i parkingów rowerowych.
  • Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców i zwiększenie ich wiedzy na temat sposobów ograniczania niskiej emisji poprzez opracowanie programu edukacyjnego dla dzieci i dorosłych mieszkańców z podziałem na grupy zawodowe z naciskiem na popularyzowanie energooszczędnego i pasywnego budownictwa wśród inwestorów i wykonawców. Zachęcanie mieszkańców  do inicjatyw sąsiedzkich oraz organizacja masowych imprez takich jak targi, festyny, spotkania z ekspertami, warsztaty, konkursy.
  • Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta w celu zmniejszenia tzw. niskiej emisji. Maksymalizacja dostępu do sieci ciepłowniczej powinna być priorytetem dla miasta. Spowoduje to likwidację niskiej emisji, obniżkę cen energii cieplnej, poprawę zdrowia publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców.
  • Motywowanie do działań obniżających tzw. „niska emisję” w celu poprawy jakości powietrza. Tworzenie tzw. banków energii dla najuboższych mieszkańców, wprowadzenie talonów na ogrzewanie i preferencyjnych warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej dla najuboższych, by wyeliminować spalanie odpadów. Edukacja o skutkach niskiej emisji.
  • Zbudowanie lokalnej tożsamości  i stworzenie  atmosfery, w której mieszkańcy czują, że miasto jest ich wspólnym domem. Uruchomienie zasobów i energii lokalnej społeczności.  Integracja mieszkańców i usprawnienie komunikacji między Urzędem Miasta a obywatelami.
  • Ograniczenie uciążliwości w ruchu drogowym w mieście. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę obwodnicy miasta, modernizację lokalnych dróg żużlowych, budowę węzła przesiadkowego i parkingów rowerowych oraz lokalizowanie stref płatnego parkowania w centrum Starogardu.
  • Zbudowanie w mieście spójnej polityki przestrzennej z naciskiem na rozwój terenów zielonych. Opanowanie chaosu inwestycyjnego w drodze zbudowania zespołu specjalistów oraz opracowanie wytycznych do realizacji i kontroli inwestycji.

Pełna treść rekomendacji jest dostępna w dziale „do pobrania”

Opracowane przez uczestników spotkań propozycje działań zostaną przedstawione na tzw. wysłuchaniu publicznym, czyli spotkaniu przedstawicieli władz, organizacji społecznych ale przede wszystkim wszystkich mieszkańców, które odbędzie się 16.06.2015 o godz. 18.00 w sali Starogardzkiego Centrum Kultury. Zapraszamy!