Efektem pracy grupy mieszkańców z gminy Zblewo, podczas 4 spotkań energetycznej narady obywatelskiej, które odbywały się od lutego do maja br. w GOKu, jest 7 rekomendacji społecznych.

Rekomendacje te to propozycje działań obejmujące ważne zagadnienia i wyzwania związane z energetyką, a w szczególności z propozycjami dotyczącymi inwestycji w odnawialne źródła energii na terenie gminy Zblewo. Dotyczą one obniżenia kosztów oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dzięki wykorzystaniu instalacji zasilanych przez OZE, a także wykorzystania lokalnego potencjału odnawialnych źródeł energii takich jak rzeka czy biomasa. Są propozycjami, które mogą rozwiązać lokalne problemy i przyczynić się do rozwoju gminy.

Opracowane zostały następujące tematy:

  • Utworzenie stanowiska gminnego doradcy ds. energii odpowiedzialnego za działania związane z budowaniem świadomości energetycznej i proekologicznej wśród mieszkańców oraz za informowanie mieszkańców o odnawialnych źródłach energii, możliwościach ich wykorzystania, kosztach i korzyściach wynikających z poszczególnych rozwiązań.
  • Uzupełnienie oświetlenia całej gminy w celu podniesienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Odnawialne źródła energii to najkorzystniejsze rozwiązanie dla tego typu instalacji.
  • Wykorzystanie potencjału rzeki przepływającej przez gminę oraz pozostałości infrastruktury starych młynów. Proponowana budowa elektrowni wodnej na Piesienicy przyczyni się do uniezależnienia od dostaw energii oraz zapewni nowe miejsca pracy.
  • Kontrola społeczna gminnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Przy tworzeniu PGN konieczne jest rzetelne zebranie danych i uwzględnienie wykorzystania OZE. Dzięki odpowiedniej zmianie gminnej gospodarki można osiągnąć znaczną poprawę jakości powietrza.
  • Obniżenie kosztów energii elektrycznej dzięki korzystaniu z odnawialnych źródeł energii zarówno w gospodarstwach domowych, jak i instytucjach publicznych. Instalacje fotowoltaiczne mogą generować dodatkowe dochody dla mieszkańców i przyczynić się do niezależności energetycznej gminy.
  • Możliwość pozyskiwania energii z różnych źródeł podniesie bezpieczeństwo dostaw energii wykluczając przerwy w dostawie prądu dla mieszkańców gminy. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii może obniżyć koszty energii w gospodarstwach domowych.
  • Wykorzystanie potencjału biomasy w gminie może stać się źródłem dodatkowych dochodów dla rolników i źródłem tańszej energii w skali gminy.

Pełna treść rekomendacji znajduje się w dziale „do pobrania”.

Opracowane propozycje działań zaprezentowane będą podczas spotkania przedstawicieli urzędu, organizacji społecznych i przede wszystkim wszystkim mieszkańców gminy, które odbędzie się 18.06.2015 (czwartek) o godz. 18.00 w sali Arboretum Wirty. Zapraszamy!