W środę 4 marca 2015 roku odbyło się pierwsze spotkanie energetycznej narady obywatelskiej w gminie Starogard Gdański.

Na spotkanie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przyszły 24 osoby reprezentujący mieszkańców – byli pracownicy Urzędu, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji i instytucji funkcjonujących na terenie gminy, a także mieszkańcy prezentujący różne spojrzenia na tematy energetyczne w gminie.

Po prezentacji założeń projektu, idei metody pracy jaką jest narada obywatelska oraz kontekstów energetycznego i społecznego dla gminy, głos zabrali mieszkańcy. Podczas dyskusji wyłoniono najważniejsze kwestie planowania energetycznego w Starogardzie Gdańskim, które następnie szczegółowo opracowywano pracując w grupach. Po prezentacji rezultatów pracy zespołowej odbyło się głosowanie, w wyniku którego za najważniejsze uznano trzy obszary tematyczne:

  • Uprzemysłowienie obszarów wiejskich Starogardu Gdańskiego jako zagrożenie dla mieszkańców (ekonomia, zdrowie),
  • Rozwój małych źródeł energii w gminie wiejskiej Starogard Gdański a założenia strategiczne rozwoju gminy,
  • Finansowanie inwestycji dla osób fizycznych związanych z odnawialnymi źródłami energii (informacje o zmianach prawnych i dostępnych funduszach).

Przed nami jeszcze doprecyzowanie w jaki sposób scalić te obszary w jeden wspólny temat i jak go nazwać.

Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu narady obywatelskiej!