Pierwsze spotkanie w ramach projektu odbyło się jeszcze w zeszłym roku – 8 grudnia 2014, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele wszystkich czterech gmin biorących udział w projekcie – Miasto Starograd Gdański, Starograd Gdański, Kaliska i Zblewo, starostwa powiatowego oraz fundacji inicjujących działania, w sumie – 11 osób.

Celem spotkania było szerokie wprowadzenie zarówno w kontekst energetyczny, jak i społeczny, a także przybliżenie harmonogramu oraz sposobu realizacji działań.

Chcieliśmy przedstawić projekt i siebie, ale także poznać gminy, z którymi wspólnie będziemy go realizować – dowiedzieć się jakie mają doświadczenie we współpracy z mieszkańcami oraz jakie podejmują działania na rzecz zrównoważonej energetyki. Dlatego po spotkaniu, dwoje naszych ekspertów, zostało przez kilka dni na Kociewiu, aby zrobić jeszcze szersze rozeznanie sytuacji społecznej i energetycznej gmin  i jak najlepiej przygotować się do realizacji projektu Włącz się Kociewie.