Mieszkańcy gminy wiejskiej Starogard Gdański zebrali się na drugim spotkaniu energetycznej narady obywatelskiej 25 marca. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy.

Mieszkańcy raz jeszcze przyjrzeli się tematom wybranym na pierwszym spotkaniu narady. Uzgodniono, że podczas tworzenia rekomendacji społecznych należy brać pod uwagę zarówno zagrożenia związane z uprzemysłowieniem gminy, jak i szanse rozwoju obszarów wiejskich. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na to, że nowe kierunki rozwoju mogą powodować nowe uciążliwości dla mieszkańców wsi. Nie należy jednak rezygnować z inwestycji, ale ograniczać ich negatywny wpływ. Pomóc w tym może udział mieszkańców w podejmowaniu decyzji. Dlatego też mieszkańcy (zdaniem uczestników spotkania) muszą być na bieżąco informowani i włączeni w tworzenie lokalnych planów i strategii.

W wyniku ożywionej dyskusji ustalono, że najważniejsze dla mieszkańców jest przede wszystkim usprawnienie komunikacji z urzędem gminy (także w sprawach dotyczących energetyki, zaopatrzenia w energię i ciepło, źródeł finansowania inwestycji w OZE itp.).

Kolejna ważna kwestia to aktywizacja mieszkańców i ich partycypacja  w podejmowanie ważnych dla gminy decyzji, zwłaszcza jeśli chodzi o planowanie przestrzenne na terenie gminy.

Uczestnicy zgodzili się, że rozwój małych przedsiębiorstw na trenach wiejskich jest potrzebny, jednak konieczna jest kontrola społeczna nad inwestycjami (w tym wykorzystującymi OZE).

Mieszkańcy podkreślali także, że zależy im na zatrzymaniu młodych ludzi na wsi. Wśród możliwych sposobów na osiągnięcie tego celu wskazali aktywizację rolniczej wsi i wykorzystanie zalet krajobrazu w rozwoju turystyki wiejskiej.

Podczas dyskusji nad tematami rekomendacji pojawiło się wiele wątpliwości dotyczących regulacji prawnych, dostępnych form finansowania oraz możliwości poprawy komunikacji w gminie. Na kolejnym spotkaniu mieszkańcy będą mogli skonsultować się z ekspertką – pracownica gminy Stegna która przedstawi przykład udanej komunikacji gminy  z mieszkańcami.  Dodatkowa wiedza ułatwi pracę nad rekomendacjami w dalszej części narady.

Najbliższe spotkanie energetycznej narady obywatelskiej odbędzie się już 22 kwietnia o godz. 15.00 w wiejskiej świetlicy w Szpęgawsku.