Podczas ostatniego spotkania energetycznej narady obywatelskiej w gminie Kaliska, które odbyło się 6 maja br., kończyliśmy pracę nad rekomendacjami.

Rekomendacje te, jako oddolne propozycje działań w zakresie energetyki, są realnym wkładem mieszkańców gminy w lokalną politykę. Uczestnicy naszych spotkań jako najistotniejszy wybrali temat inwestycji w odnawialne źródła energii. Podczas cyklu czterech spotkań zostały przygotowane rekomendacje dotyczące następujących zagadnień:

  1. Powstanie elektrociepłowni na biomasę
  2. Edukacja – podniesienie poziomu świadomości ekologicznej
  3. Oświetlenie uliczne zasilane z odnawialnych źródeł energii (OZE) czyli z wiatru i słońca
  4. Pozyskiwanie środków na instalacje OZE dla mieszkańców (w szczególności na kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, mikro-wiatraki, pompy ciepła)
  5. Wsparcie inwestycji w OZE dla gminy
  6. Maksymalizacja produkcji i wykorzystania energii z OZE w obiektach publicznych
  7. Nowatorskie pomysły na pozyskiwanie energii

Teraz kolej na głos całej społeczności gminy Kaliska. Podczas wysłuchania publicznego, kiedy uczestnicy projektu Włącz się Kociewie zaprezentują wypracowane przez siebie rekomendacje, każdy obecny będzie mógł uzupełnić je o swoje uwagi oraz zagłosować na jego zdaniem najistotniejsze.

Następnie dopracowane w ten sposób rekomendacje zostaną przekazane na ręce Wójta, aby mogły być włączone w lokalną politykę energetyczną.

Serdecznie zapraszamy na wysłuchanie publiczne , które odbędzie się w piątek 19 czerwca br. od godziny 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach.