Po czterech spotkaniach narady obywatelskiej nadszedł czas na wysłuchanie publiczne – moment, w którym mieszkańcy pracujący nad rekomendacjami mieli okazję zaprezentować je szerszej publiczności. W gminie Miasto Starogard Gdański spotkanie odbyło się 16 czerwca 2015 roku.

W Sali Starogardzkiego Centrum Kultury zebrało się 45 mieszkańców. Byli wśród nich m.in. przedstawiciele Urzędu i Rady Miasta, szkół i przedszkoli, organizacji społecznych, lokalnych przedsiębiorstw.

Spotkanie otworzył Wiceprezydent Miasta Przemysław Biesek-Talewski. Pan Prezydent został z nami do końca spotkania, dzięki czemu nie tylko zapoznał się z wypracowanymi rekomendacjami, ale również miał możliwość wzięcia udziału w dyskusji na ich temat oraz w głosowaniu pokazującym, które działania są dla mieszkańców najistotniejsze. Dziękujemy za obecność!

Świetnie przygotowani uczestnicy narad prezentowali rekomendacje, nad którymi pracowali podczas cyklicznych spotkań odbywających się od lutego do maja 2015roku. Byli tak naturalni i swobodni jakby występ na scenie nie sprawiał im żadnego problemu. Gratulujemy!

Na poparcie zasadności rekomendacji promującej rozwój transportu rowerowego w mieście zaproszono pasjonatów kolarstwa, którzy w swoim wystąpieniu potwierdzili duże potrzeby rozbudowy infrastruktury dla rowerzystów w mieście.

Po prezentacji rekomendacji miała miejsce swobodna dyskusja podczas, której każdy mógł podzielić się swoimi refleksjami, pomysłami, zdobyć więcej informacji na temat proponowanych działań.

Mając do dyspozycji po trzy głosy do dowolnego rozdysponowania, mieszkańcy uszeregowali rekomendacje od tych dla nich najistotniejszych do mniej ważnych:

  1. Promowanie ruchu pieszego i rowerowego (35)
  2. Zwiększenie sieci ciepłowniczej (21)
  3. Edukacja ekologiczna mieszkańców (19)
  4. Motywowanie do działań ograniczających niską emisję (18)
  5. Zbudowanie spójnej polityki przestrzennej (17)
  6. Ograniczenie uciążliwości w ruchu drogowym (10)
  7. Tworzenie lokalnej tożsamości (8)

Pełna treść rekomendacji znajduje się TUTAJ

Uszeregowane rekomendacje zostały przekazane na władzy miasta na ręce Prezydenta Przemysława Biesek-Talewskiego z nadzieją, że propozycje działań w nich zapisane zostaną uwzględnione w polityce miasta.

Na zakończenie spotkania mieliśmy przyjemność wysłuchać koncertu francuskiej piosenki w wykonaniu Elżbiety Piskorskiej, przy akompaniamencie Grzegorza Piskorskiego. Dziękujemy za wspaniały koncert!