„Energetyczne narady obywatelskie na Pomorzu – WŁĄCZ SIĘ Kociewie” to projekt wdrożenia i upowszechnienia energetycznej narady obywatelskiej. Narada obywatelska, jako metoda partycypacji społecznej, daje szansę na zdobycie rzetelnej wiedzy i zabranie głosu w tematach, które zwykle zarezerwowane są dla ekspertów – w tym wypadku energetyki. W projekcie „Włącz się Kociewie” wezmą udział przedstawiciele czterech gmin z powiatu starogardzkiego w woj. pomorskim (Starogard Gdański, Miasto Starogard Gdański, Kaliska i Zblewo).

Projekt skierowany jest bezpośrednio do mieszkańców gmin, władz oraz organizacji społecznych.

Już od 26 stycznia, przez cały tydzień, będziemy gościć w gminach biorących udział w projekcie. W każdej z nich odbędą się dwudniowe spotkania, podczas których przybliżymy Państwu pojęcie i metody pracy na zasadzie narady obywatelskiej oraz zaprezentujemy szeroki kontekst energetyczny projektu. W czasie spotkania planujemy określić ramy możliwej współpracy, w szczególności w dotarciu do różnych grup mieszkańców Państwa gminy – potencjalnych uczestników dalszej części projektu. Na zakończenie każdego dnia warsztatów planujemy drobny poczęstunek.

Na dalszym etapie, uczestnicy projektu wezmą udział w energetycznych naradach obywatelskich składających się z 4 spotkań, na których sformułują społeczne rekomendacje dla gminy – propozycje działań w obszarze lokalnej energetyki. Wypracowane stanowiska zostaną przedstawione podczas wysłuchania publicznego – jego uczestnicy za pomocą głosowania zdecydują, które działania są najważniejsze dla lokalnej społeczności. Następnie wypracowane rekomendacje przekazane zostaną na ręce Wójta lub Prezydenta Miasta. Będą podstawą do przygotowania projektu porozumienia o współpracy w zakresie strategii energetycznej między gminami a powiatem.

Zachęcamy do śledzenia informacji dotyczących projektu – już wkrótce nowa „kociewska” odsłona naszej strony internetowej: www.wlacz-się.pl . Informacje o kolejnych działaniach projektu będą pojawiały się również w prasie lokalnej, a także na stronach urzędów gmin i portalach społecznościowych.

Zachęcamy do śledzenia naszych działań i aktywnego WŁĄCZENIA SIĘ w projekt!

Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.