Podczas wysłuchania publicznego, które odbyło się 19 czerwca 2015 r. uczestnicy spotkań energetycznej narady obywatelskiej, mieli okazję przedstawić efekt swojej pracy szerszej grupie mieszkańców. Spotkanie otworzył i pozostał na nim do końca Wójt Gminy Sławomir Janicki.

W spotkaniu w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach wzięło udział 66 osób. Po krótkim wprowadzeniu na temat założeń projektu oraz metody pracy jaką jest narada obywatelska głos zabrali mieszkańcy. Uczestnicy cyklu czterech spotkań narady zaprezentowali wypracowane przez siebie rekomendacje społeczne. Następnie podczas swobodnej dyskusji każdy z obecnych mógł podzielić się swoimi refleksjami, pomysłami, zdobyć więcej informacji na temat proponowanych działań. Jednocześnie oddając głosy na poszczególne działania mieszkańcy wybrali te, które ich zdaniem są najistotniejsze:

  1. Powstanie elektrociepłowni na biomasę (47)
  2. Pozyskiwanie środków na instalacje OZE dla mieszkańców (35) (w szczególności na kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, mikro-wiatraki, pompy ciepła)
  3. Oświetlenie uliczne zasilane z odnawialnych źródeł energii (OZE) czyli z wiatru i słońca (27)
  4. Edukacja – podniesienie poziomu świadomości ekologicznej (22)
  5. Wsparcie inwestycji w OZE dla gminy (15)
  6. Maksymalizacja produkcji i wykorzystania energii z OZE w obiektach publicznych (14)
  7. Nowatorskie pomysły na pozyskiwanie  energii (2)

Pełna treść rekomendacji dostępna jest TUTAJ.

Uszeregowane rekomendacje zostały przekazane na ręce Wójta, który potwierdził, chęć włączenia proponowanych działań w politykę gminy.

Uświetnieniem całego spotkania była recytacja wspaniałego wiersza napisanego po kociewsku a opisującego naradę obywatelską w Kaliskach i jej uczestników, przez jego autorkę – Elżbietę Pasterską – Brawo!

Zachęcamy do przeczytania całego tekstu – dostępnego TUTAJ

Po części oficjalnej mieliśmy przyjemność wysłuchać koncertu zespołu Akord.

Dziękujemy za obecność!