Mamy za sobą pierwsze spotkanie narady obywatelskiej w gminie Kaliska – odbyło się 25 lutego 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury.

Pracowaliśmy wspólnie z liczną, 26 osobową grupą reprezentującą mieszkańców gminy – różne punkty widzenia, potrzeby, problemy.

Po wstępie podczas, którego przybliżyliśmy ideę projektu, metody pracy jaką jest narada obywatelska oraz kontekstów energetycznego i społecznego gminy, przeszliśmy do najistotniejszej części spotkania – teraz to my słuchaliśmy mieszkańców.

Mocno ożywiona dyskusja pokazała jak istotne są konsultacje społeczne i udział mieszkańców w planowaniu gminnym.

Podczas dyskusji i pracy w grupach wyłoniono najważniejsze problemy i potrzeby związane z energetyką.  Głosowanie, w którym każdy z uczestników spotkania miał do dyspozycji 3 głosy i mógł je dowolnie rozdysponować pokazało, że główną energetyczną bolączką w gminie są częste przerwy w dostawach prądu i zanieczyszczenie powietrza związane z niską emisją. Pierwsze miejsce jednak zajęła potrzeba inwestowania w OZE.

Kolejne spotkanie już 18 marca – do zobaczenia i powodzenia!