Za nami II spotkanie energetycznej narady obywatelskiej w Zblewie. Podczas dyskusji, która miała miejsce 19 marca jej uczestnicy potwierdzili temat, nad którym chcą pracować – rozwój inwestycji OZE.

Zblewiaków do energii ze źródeł odnawialnych nie trzeba przekonywać – są nie tylko świadomi korzyści związanych z nimi, ale również mają dużą wiedzę na temat samych instalacji oraz potencjału i możliwości gminy w zakresie OZE.

Podczas narady przyjrzano się dokładniej zagadnieniu – omówiliśmy jego „plusy” i „minusy”, a także wybrano najważniejsze obszary tematyczne z nim powiązane, m.in.:

  • potrzebę budowy nowego GPZ na terenie gminy
  • zamianę istniejącego i wprowadzenie nowego oświetlenia publicznego zasilanego przez OZE
  • dywersyfikację dostaw energii w gospodarstwach domowych

Zasygnalizowano również potrzebę w zakresie edukacji społecznej, a także dostępu do informacji – pomysł Doradcy energetycznego na terenie gminy/powiatu. Mieszkańcy mają sporą wiedzę na temat możliwości OZE, ale potrzebna jest pomoc w dostosowaniu i wyborze odpowiednich technologii do konkretnych potrzeb. W celu lepszego rozeznania możliwości gminy celowe jest zrobienie bilansu potencjału biomasy.

Wspomniano również o możliwości zagospodarowania dawnych młynów i budowę elektrowni wodnej na Piesienicy.

Wspólnie ustalono, że warto na kolejne spotkanie zaprosić przedstawiciela gminy o podobnej charakterystyce, w której z powodzeniem wdrażane są inwestycje z OZE. Mieszkańcy chcieliby poznać inne dobre przykłady, a także dowiedzieć się jak najwięcej o możliwych źródłach dofinansowania instalacji odnawialnych źródeł energii.

Kolejne spotkanie już 16 kwietnia!