1

Zabierz głos!
Weź udział w energetycznych
naradach obywatelskich!

2

Dowiedz się skąd jest prąd
w Twoim gniazdku!

3

Decyduj,
za co płacisz rachunki!

4

Włącz się w dyskusję
o sprawach ważnych dla Ciebie,
Twojej rodziny i sąsiadów!

Nasze spotkania na Kociewiu dobiegły końca. Pozostaje jednak wiele problemów, dyskusji, decyzji, w które warto włączyć mieszkańców gmin, miast, powiatów. Dlatego prezentujemy praktyczny poradnik dotyczący narady obywatelskiej – skutecznego i sprawdzonego narzędzia partycypacji społecznej.

Za nami ostatnie spotkanie w ramach projektu Włącz się Kociewie – odbyło się 16 lipca 2015 roku w sali Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim. Podsumowaliśmy energetyczne narady obywatelskie w czterech gminach, a ich uczestnicy wymienili się wrażeniami i doświadczeniami.

Podczas wysłuchania publicznego, które odbyło się 19 czerwca 2015 r. uczestnicy spotkań energetycznej narady obywatelskiej, mieli okazję przedstawić efekt swojej pracy szerszej grupie mieszkańców. Spotkanie otworzył i pozostał na nim do końca Wójt Gminy Sławomir Janicki.

Grupa mieszkańców gminy Zblewo w okresie od lutego do maja 2015 roku zbierała się na cyklicznych spotkaniach energetycznej narady obywatelskiej. Podczas wysłuchania publicznego, które odbyło się 18 czerwca 2015 roku uczestnicy spotkania mieli okazję zaprezentować efekt swojej pracy całej społeczności gminy. Spotkanie otworzył Wójt Gminy, Artur Herold.

Mieszkańcy gminy Starogard Gdański uczestniczący w spotkaniach energetycznej narady obywatelskiej zaprezentowali rezultat swojej pracy podczas wysłuchania publicznego, które odbyło się 17 czerwca 2015 roku w Grodzisku Owidz. Spotkanie otworzył Zastępca Wójta Marek Kowalski.

Po czterech spotkaniach narady obywatelskiej nadszedł czas na wysłuchanie publiczne – moment, w którym mieszkańcy pracujący nad rekomendacjami mieli okazję zaprezentować je szerszej publiczności. W gminie Miasto Starogard Gdański spotkanie odbyło się 16 czerwca 2015 roku.

Zapraszamy na konferencję podsumowującą pracę nad Pilotażowym programem niskowęglowego rozwoju dla powiatu starogardzkiego (PPNR), które trwały równolegle z energetycznymi naradami obywatelskimi Włącz się Kociewie. Oba projekty, mimo że autonomiczne miały wspólne mianowniki – zakładały udział ekspertów, władz samorządowych oraz mieszkańców we wspólnych działaniach na rzecz niskowęglowego rozwoju powiatu starogardzkiego.

Efektem pracy uczestników 4 spotkań narady obywatelskiej są rekomendacje społeczne, czyli oddolne propozycje działań dotyczące ważnych problemów i wyzwań związanych z życiem mieszkańców w Starogardzie Gdańskim.

Podczas 4 spotkań energetycznej narady obywatelskiej, grupa mieszkańców miasta Starogard Gdański przygotowała szereg społecznych rekomendacji, czyli propozycji działań w zakresie lokalnej energetyki, a przede wszystkim radzenia sobie z problemem tzw. „niskiej emisji”.

Grupa mieszkańców, która zbierała się na cyklicznych comiesięcznych spotkaniach w GOKu w Kaliskach, trwających od lutego do maja tego roku, opracowała 7 rekomendacji społecznych, czyli oddolnych propozycji działań w zakresie lokalnej energetyki, a zwłaszcza rozwoju inwestycji w OZE.

Efektem pracy grupy mieszkańców z gminy Zblewo, podczas 4 spotkań energetycznej narady obywatelskiej, które odbywały się od lutego do maja br. w GOKu, jest 7 rekomendacji społecznych.

Ostatnie spotkanie narady obywatelskiej z udziałem mieszkańców gminy Starogard Gdański odbyło się 13 maja 2015 r. Powstało 6 szczegółowych rekomendacji społecznych.

12 maja odbyło się ostatnie już, czwarte spotkanie energetycznej narady obywatelskiej w Starogardzie Gdańskim. Mieszkańcy wypracowali łącznie 7 rekomendacji związanych z obniżaniem niskiej emisji w mieście.

Podczas ostatniego spotkania energetycznej narady obywatelskiej w gminie Kaliska, które odbyło się 6 maja br., kończyliśmy pracę nad rekomendacjami.

Czwarte – już ostatnie spotkanie energetycznej narady obywatelskiej w gminie Zblewo odbyło się 5 maja br. Skupiliśmy się na nim na dopracowaniu pozostałych rekomendacji, czyli oddolnych propozycji działań w kwestiach związanych z energetyką w gminie.

Trzecie spotkanie narady obywatelskiej w gminie Starogard Gdański odbyło się 22 kwietnia w świetlicy w Szpęgawsku.

21 kwietnia mieszkańcy Starogardu zebrali się w Urzędzie Miasta na trzecim spotkaniu narady obywatelskiej.

W czwartek, 16 kwietnia br. w Sali Ślubów Urzędu Gminy w Zblewie miało miejsce trzecie spotkanie energetycznej narady obywatelskiej.

Za nami III spotkanie w ramach energetycznej narady obywatelskiej w gminie Kaliska – odbyło się 15 kwietnia br., tradycyjnie w sali GOKu.

Mieszkańcy gminy wiejskiej Starogard Gdański zebrali się na drugim spotkaniu energetycznej narady obywatelskiej 25 marca. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy.

Na drugim spotkaniu energetycznej narady obywatelskiej „Włącz się Kociewie” 24 marca br. mieszkańcy Starogardu Gdańskiego wskazali tematy rekomendacji społecznych dla władz miasta.

Za nami II spotkanie energetycznej narady obywatelskiej w Zblewie. Podczas dyskusji, która miała miejsce 19 marca jej uczestnicy potwierdzili temat, nad którym chcą pracować – rozwój inwestycji OZE.

Po raz drugi mieszkańcy gminy Kaliska zebrali się na energetyczną naradę 18 marca 2015 roku.

W środę 4 marca 2015 roku odbyło się pierwsze spotkanie energetycznej narady obywatelskiej w gminie Starogard Gdański.

Pierwsze spotkanie energetycznej narady obywatelskiej w mieście Starogard Gdański odbyło się 3 marca 2015 roku w Urzędzie Miasta.

Mamy za sobą pierwsze spotkanie narady obywatelskiej w gminie Kaliska – odbyło się 25 lutego 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury.

Dnia 24 lutego 2015 roku rozpoczęliśmy cykl czterech spotkań energetycznej narady obywatelskiej w gminie Zblewo.

Przez pięć dni, w ostatnim tygodniu stycznia, gościliśmy na Kociewiu. Odwiedziliśmy wszystkie cztery gminy biorące udział w projekcie – w każdej z nich odbyły się dwudniowe warsztaty.

Będziemy gościć w gminach biorących udział w projekcie: Starogard Gdański, Miasto Starogard Gdański, Kaliska, Zblewo.  Podczas tego pierwszego dwudniowego spotkania uczestnicy dowiedzą się, dlaczego w lokalnej społeczności potrzebni są aktywni mieszkańcy, poznają naradę obywatelską – skuteczną metodę włączania mieszkańców w życie publiczne, wezmą udział w dyskusji nad najważniejszymi problemami związanymi z energią w gminie. Planujemy określić ramy możliwej współpracy, w szczególności w dotarciu do różnych grup mieszkańców  gmin – potencjalnych uczestników dalszej części projektu. Na zakończenie każdego dnia warsztatów planujemy drobny poczęstunek.

Pierwsze spotkanie w ramach projektu odbyło się jeszcze w zeszłym roku – 8 grudnia 2014, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim.

„Energetyczne narady obywatelskie na Pomorzu – WŁĄCZ SIĘ Kociewie” to projekt wdrożenia i upowszechnienia energetycznej narady obywatelskiej. Narada obywatelska, jako metoda partycypacji społecznej, daje szansę na zdobycie rzetelnej wiedzy i zabranie głosu w tematach, które zwykle zarezerwowane są dla ekspertów – w tym wypadku energetyki. W projekcie „Włącz się Kociewie” wezmą udział przedstawiciele czterech gmin z powiatu starogardzkiego w woj. pomorskim (Starogard Gdański, Miasto Starogard Gdański, Kaliska i Zblewo).

Projekt WŁĄCZ SIĘ KOCIEWIE realizowany jest przez Instytut na rzecz Ekorozwoju i Fundację Pole Dialogu w czterech gminach powiatu starogardzkiego. Projekt zakłada upowszechnienie narady obywatelskiej jako metody udziału społecznego w tworzeniu polityk publicznych.
Celem działań jest zaangażowanie mieszkańców w proces planowania energetycznego.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG

logologologologologo