Instytut na rzecz Ekorozwoju
ul. Nabielaka 15 lok. 1
00-743 Warszawae-mail: kontakt@wlacz-sie.pl
tel. (22) 851 04 03

Koordynacja projektu:

Agata Golec
e-mail: a.golec@ine-isd.org.pl

Promocja/kontakt z mediami: 
Aleksandra Stępniak
e-mail: a.stepniak@ine-isd.org.pl

Wsparcie
organizacyjno-administracyjne:
Renata Filip
e-mail: r.filip@ine-isd.org.pl