WŁĄCZ SIĘ Kociewie!

Energetyczne narady obywatelskie na Pomorzu

Dwie fundacje – Instytut na rzecz Ekorozwoju i Pole Dialogu – realizują projekt wdrożenia i upowszechnienia energetycznej narady obywatelskiej.

Narada obywatelska, jako metoda partycypacji społecznej, daje szansę na zdobycie rzetelnej wiedzy i zabranie głosu w tematach, które zwykle zarezerwowane są dla ekspertów – w tym wypadku energetyki.

W projekcie „Włącz się Kociewie” wezmą udział przedstawiciele czterech gmin z powiatu starogardzkiego w woj. pomorskim (Starogard Gdański, Miasto Starogard Gdański, Kaliska i Zblewo). Projekt skierowany jest bezpośrednio do mieszkańców gmin, władz oraz organizacji społecznych.

Dlaczego narada obywatelska?

W wielu przypadkach sposób prowadzenia konsultacji społecznych na poziomie lokalnym ogranicza w dużym stopniu możliwość zabrania głosu w debacie. Urzędy gminne i powiatowe zazwyczaj nie posiadają jednostki organizacyjnej zajmującej się bezpośrednio konsultacjami społecznymi. Dokumenty strategiczne powstają często bez wsparcia mieszkańców, przez co nie zawsze uwzględniają interes lokalnych społeczności. W takich przypadkach pomijane są zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej, oszczędzania energii czy wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). Natomiast akceptacja społeczna dla działań służących ograniczaniu emisji CO2 w Polsce stale rośnie.

Jakie działania przewidziane są w projekcie?

Uczestnicy projektu wezmą udział w energetycznych naradach obywatelskich składających się z 4 spotkań, na których sformułują społeczne rekomendacje dla gminy – propozycje działań w obszarze lokalnej energetyki. Wypracowane stanowiska zostaną przedstawione podczas wysłuchania publicznego – jego uczestnicy za pomocą głosowania zdecydują, które działania są najważniejsze dla lokalnej społeczności. Następnie wypracowane rekomendacje przekazane zostaną na ręce Wójta lub Prezydenta Miasta. Będą podstawą do przygotowania projektu porozumienia o współpracy w zakresie strategii energetycznej między gminami a powiatem i mogą zostać włączone do planów gminy, a szerzej również powiatu.

Dlaczego warto się włączyć?

Przed Polską stoi wyzwanie zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa energetycznego na kolejne kilkadziesiąt lat. Dziś decyzje dotyczące struktury źródeł energii zapadają praktycznie bez społecznego udziału. Proces tworzenia założeń do planów zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest okazją do udziału! Decyzje władz lokalnych przekładają się później na rachunki za energię, co jest szczególnie ważne w sytuacji występującego szeroko ubóstwa energetycznego. Udział społeczny zwiększa także szansę na zapewnienie sobie stabilności dostaw energii po konkurencyjnych cenach, tworzenie lokalnych miejsc pracy, poprawę jakości życia i stanu środowiska.

Zachęcamy do śledzenia naszych działań
oraz do aktywnego włączenia się w projekt
i energetyczne narady w Państwa gminie!